لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27422

سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۷) – مهاجرت

136

چرا بهائیان برای ابلاغ آئین بهائی به خارج از ایران مهاجرت میکنند ؟ چه سودی برایشان دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.