لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27405

کافه هنر (۱۹) – فیلم‌هایی درباره آیین بهائی

172

نگاهی کوتاه به تعدادی چند از فیلم هایی که درباره آیین بهائی ساخته شده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.