لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27403

یک سوال یک جواب (۸) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

148

سوال هشتم: حضرت بهاالله طی چند مرحله به عالم اعلام فرمودن که پیام‌آور جدید از طرف خداوند هستند. در این قسمت جناب رحیمی این مراحل رو توضیح میدن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.