لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27370

ما دوتا (۵۲) – میهن پرستی

209

آرش: این که یک کسی میهن خودش رو دوست داشته باشه، چه طوری می تونه افراطی باشه؟
تهمینه : این طوری که همه چیزو برای کشور و میهن خودش بخواد و براش مهم نباشه که چی به سر کشورهای دیگه می یاد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.