لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27369

یک سوال یک جواب (۷) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

267

سوال هفتم سوالیه که از خیلی از ما بهائیان پرسیده میشه: مهم ترین هدف دیانت بهائی چیه؟