لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27367

نقطه سرخط – آسیب‌ شناسی فضای مجازی ق۳

211

در بخش سوم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند / مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت!» به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چطور «افرادی انگشت‌شمار در شرکت‌هایی انگشت‌شمار با انتخاب‌های خود، فکر یک‌میلیارد نفر را هدایت می‌کنند.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.