لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27366

برنامه کامل ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

96

در ششمین روز از عید اعظم رضوان مجله جوانان بخشهای «نقطه سر خط – آموزه های نو – یک سوال یک جواب و ما دوتا» را در صفحات خود عرضه می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.