یک سوال یک جواب (۶) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

25

سوال ششم اینه که بزرگترین سدی که پیامبر دیانت بهائی حضرت بهااالله برای ایجاد صلح و وحدت بین بشر از میان بردن چیه؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27346