لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27345

برنامه کامل ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

96

پیام دوست این چهارشنبه را با بخش تازه ای از مجموعه داستان های من و عیال آغاز می کنیم و با بخش کوتاهی از مجموعه یک سوال یک جواب ویژه ایام عید رضوان ادامه می دیم و با برنامه خبرنگار به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.