برنامه کامل ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه کامل ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

سه شنبه نقره ای این بار علاوه بر قسمت های « جواهر وجود و به پادشاه ایران» قسمت پنجم از مجموعه « یک سؤال یک جواب » را هم به مناسبت روزهای عید اعظم رضوان تقدیم می کند.

ثبت نام در خبرنامه