لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27331

به پادشاه ایران (۲۸) – لوح سلطان

134

فنا و مرگ، هیچ چیز باقی نمی‌ماند جزخداوند و «آینده» در این آخرین قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.