این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان انسان ستیزی

21

با مناجاتی از حضرت بهاءالله برای آزادی همه انسان ها دعا میکنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27258