لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27258

این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان انسان ستیزی

83

با مناجاتی از حضرت بهاءالله برای آزادی همه انسان ها دعا میکنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.