لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27040

کافه گپ – طرح‌هاى جامعه جهانى بهائى براى گسترش و پیشرفت – ق۱

202

طرح روحى، به منظور ایجاد وحدت عالم انسانى و رفاه مادى و معنوى انسان‌ها


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.