لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27012

یک سوال ٬ یک جواب (۲) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

150

سوال دوم: در روز اول عید رضوان چه اتفاقی افتاد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.