لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26970

موج مثبت (۳۰) – نشست رهبران آفریقا پیرامون محیط‌ زیست

73

جامعه جهانی بهائی و نشست رهبران آفریقا پیرامون محیط‌ زیست که در سال ۲۰۱۷ برگزار شد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.