لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26954

فصل مشترک – ف٢- فعالیت‌های جامعه بهائی در استونی

198

از خانم رویا وجدانی پرسیدیم که بهائیان چگونه به پیشرفت جامعه استونی کمک می کنند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.