لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26954

فصل مشترک – ف٢- فعالیت‌های جامعه بهائی در استونی

62

از خانم رویا وجدانی پرسیدیم که بهائیان چگونه به پیشرفت جامعه استونی کمک می کنند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.