لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26945

آموزه‌های نو – ف۴ ق۶

136

مرور مقاله‌های «مردان باید سردمدار دفاع از حقوق زن باشند» نوشت هیلی فودو، و «شکار و خوردن حیوانات»، نوشته دِریک اِستون


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.