لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26943

نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۲

125

در بخش دوم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند / مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت!» به دو نفر دیگر از نخبگان فناوری خواهیم پرداخت که خود درباره‌ خطرات و مضرات این فناوری های جدید هشدار می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.