لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26942

برنامه کامل ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

164

مجله جوانان در این پنجشنبه هم سه بخش اصلی دارد «نقطه سرخط ، آموزه های نو و مادوتا»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.