لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26927

خبرنگار – سکولاریسم و نقش دین در ایجاد یک جامعه سالم

103

گفتگو با دکتر رؤیا اخوان استاد دانشگاه و مدیر بخش تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم ارتباطات جمعی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.