لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26925

برنامه کامل ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

131

«داستان‌های من و عیال» و «خبرنگار» بخش‌های برنامه این چهارشنبه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.