لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26908

جواهر وجود (۲۹) – خلاقیت و آفرینندگی

128

باید به فرزندانمان بگوییم که خداوند توانایی‌ها و استعدادهای خاص به ما عطا کرده که باید بکوشیم در زندگی خود و دیگران تحول ایجاد کنیم که به نفع همه باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.