لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26907

برنامه کامل ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

138

قرار است در این سه شنبه نقره ای بخشهای « جواهر وجود و به پادشاه ایران » را بشنویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.