لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26895

دوران شکوفایی (۴) – معرفی طرح نوجوانان

166

راوی: وقتی با ندا مناجات و دعای دسته جمعی خوندیم و دیدم که چه تأثیر خوبی روی خودم و مامان و بابام و حتی سهراب گذاشت، پیش خودم فکر کردم کاش دایی مجید و زن دایی و باربد هم می تونستن دعا بخونن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.