لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26819

چند ثانیه با شما (۲۹) – طرح ایراپن

120

طرح ایراپن، مهمترین اقدام بهداشتی وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.