لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26817

موج مثبت (۲۹) – تمبرهای یاد بود به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله

75

انتشار تمبرهای یادبود از جمله اقداماتی بوده است که کشورهای متعدد برای ادای احترام به رویداد تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله انجام دادند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.