لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26817

موج مثبت (۲۹) – تمبرهای یاد بود به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله

113

انتشار تمبرهای یادبود از جمله اقداماتی بوده است که کشورهای متعدد برای ادای احترام به رویداد تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله انجام دادند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.