لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26815

برنامه کامل ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

208

پرده هفتمِ شماره ۲۹ بخش‌های «یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من و یک فنجان چای داغ» را تقدیم می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.