لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26798

ریشه ها – محبت

131

محبت در یک خانواده بهائی در افغانستان به دنیا آمده و زندگی پر فراز و نشیبی داشته.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.