لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26796

فصل مشترک – ف٢- تبعیض علیه زنان

75

از خانم فریبا داوودی مهاجر پرسیدیم که چرا در بسیاری از موارد نگاه جامعه روشنفکری هم به زنان تبعیض آمیز است؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.