لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26796

فصل مشترک – ف٢- تبعیض علیه زنان

161

از خانم فریبا داوودی مهاجر پرسیدیم که چرا در بسیاری از موارد نگاه جامعه روشنفکری هم به زنان تبعیض آمیز است؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.