لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26784

ما دوتا (۵۰) – فلسفه وجود رنج

89

آرش: مشکلات بخشی از زندگی هستن و انگیزه‌هایی هستن که ما رو به جلو می برن. هر روز صبح برای غلبه برای همین مشکلات بزرگ و کوچیکه که از خواب پا می شیم و راه می افتیم. اگه همه چی بر وفق مرادمون باشه دیگه کاری نداریم بکنیم.
تهمینه : یعنی می خوای بگی مشکلات باید باشن و ما هم باید باهاشون مبارزه کنیم تا زندگی مون معنی داشته باشه؟ درست فهمیدم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.