لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26783

آموزه‌های نو – ف۴ ق۵

97

مرور مقاله‌های «پنج روش برای متوقف کردن نشخوار ذهنی» نوشته دی‌اَن لارو، و «آیا شما به غذا اعتیاد دارید؟»، نوشته زرین کالدول.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.