لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26782

نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۱

113

از این هفته، طی چند برنامه، به مطلب مفصلی خواهیم پرداخت که خیلی دقیق و با جزییات و مثال های متعدد به آسیب شناسی خیلی جدی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و تأثیر آن‌ها روی زندگی اجتماعی و سیاسی ما می پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.