لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26748

به پادشاه ایران (۲۶) – لوح سلطان

133

فدا شدن پیامبران برای پاک شدن گناه انسان‌ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.