لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26704

کافه گپ – مهاجرت ق۳

166

قبل و بعد مهاجرت، تجربیات جدید در مهاجرت، عکس العمل مردم جنوب شرق آسیا با افراد جدید در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و جناب جمشید آرانی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.