لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26693

گفت‌وگو – حکومت جهانی: ایده‌آلی غیرعملی یا حرکتی اجتناب ناپذیر؟

92

میهمان این قسمت از برنامه ” گفت‌وگو” سویدا معانی، وکیل بین الملل هستن. در این برنامه دکتر معین افنانی پرسشهای شما بینندگان را در مورد حکومت جهانی با سویدا معانی مطرح میکند. پرسش هایی مانند اینکه: در بودن حکومت جهانی اختیارات حکومت های ملی چگونه خواهند بود ؟ تناسب جمعیتی کشورها آیا نقشی در قبال تصمیم گیری خواهد داشت؟ تضمین شنیدن صدای کشورهای کوچک جهان به چه گونه ای خواهد بود؟ آیا مشکلات امروزه اتحادیه اوروپا نا کارائی چنین ایده ای را نشان نمیدهد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسشها، این قسمت از برنامه ” گفت‌وگو” را از دست ندهید.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

برای شنیدن پادکست این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.