لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26689

سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۵) – تفاوت ها

160

تفاوت‌های تعالیم آئین بهائی با سایرعقاید متفکران بزرگ عالم و تعالیم ادیان گوناگون در چیست که بهائیان به خاطراجرایش اینقدر می کوشند و حتی حاضرند جانشان را هم فدا کنند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.