لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26659

موج مثبت (۲۸) – طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو

91

شروع سال جدید مصادف بود با پرده برداری از طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.