لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26659

موج مثبت (۲۸) – طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو

146

شروع سال جدید مصادف بود با پرده برداری از طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.