لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26615

«داستان‌های من و عیال (۸) – «خانه‌ای در ابراهیم‌آباد» یا «زود باش سیبتو گاز بزن

237

می گه من دیگه بچه نیستم، خودم خیر و صلاحم رو بهتر می‌فهمم. می‌گم آخه لامصّب من چارتا کفش بیش‌تر از تو پاره کردم. می‌گه کفش پاره به چه دردم می‌خوره؛ همه چی داره دیجیتالی می‌شه…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.