لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26604

به پادشاه ایران (۲۵) – لوح سلطان

117

بلایا در دیانت بهائی در این قسمت از به پادشاه ایران


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.