لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26557

کافه گپ – مهاجرت ق۲

117

برخی از خاطرات جناب جمشید آرانی در رابطه با مهاجرتشان به جنوب شرق آسیا. با ایشان و پارسا فنائیان همراه باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.