لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26540

یک فنجان چای داغ (۴) – گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی

108

این هفته گفتگویی داریم با اردوان روزبه٬ خبرنگار٬ درباره مسئله مهاجرت و پناهندگی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.