لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26538

موج مثبت (۲۷) – نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

121

جامعه بهائی مالزی در نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله میزبان بیش از ۳۰۰ مهمان بود


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.