لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26537

چند ثانیه با شما (۲۷) – روز جهانی شادی

76

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ روز جهانی شادی رو به تقویم روزهای جهانی این سازمان اضافه کرد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.