لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26537

چند ثانیه با شما (۲۷) – روز جهانی شادی

206

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ روز جهانی شادی رو به تقویم روزهای جهانی این سازمان اضافه کرد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.