لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26536

یک قهرمان (۲۶) – بکا استیونز

122

بکا با ایجاد خانه امن و شغل مناسب، زندگی تازه ای برای زنان خیابانی می سازد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.