لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26517

بازتاب – نظام های حکومتی و مدیریت جهانی ق۱

129

کدام یک از نظام‌های حکومتی به خیر و صلاح مردمان نزدیک تر است؟ نظام ریاستی یا مدیریتی و یا نظام مشورتی و پارلمانی یا اساسا هیچ کدام مستلزم حقوق واقعی ملت نیست و منافع حزبی و گروهی به هر دو آنها سایه افکنده و از کارایی آن‌ها کاسته؟ شاهرخ کوهستانی در این برنامه بازتاب میزیان خانم دکتر فرح دوستدار دکترای علوم سیاسی و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است تا به بررسی این مطالب بپردازند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

برای شنیدن پادکست این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.