لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26506

سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۴) – تعالیم بهائی

128

آیا بسیاری از تعالیم حضرت بهاءالله که بهائیان میگویند نو و تازه است و قبلا شبیهش وجود نداشته اگر نباشد دنیا اصلاح نمی‌شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.