لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26468

آموزه‌های نو – ف۴ ق۳

142

مرور مقاله‌های «توجه و توکل» نوشته کیتی رومن، و «اگر هر روز ۴ ساعت وقت ِ اضافه داشتید، با آن چکار می‌کردید؟» نوشته دیوید لنگنس


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.