لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26467

سالی که نکوست (۱۰) – مقام ریاست

206

مصاحبه مجری با یک مقام ریاست موفق


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.