لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26465

نقطه سرخط – قصه نوروزی

135

در نخستین نقطه‌ سرخط سال جدید، به مناسبت نوروز، یک قصه‌ نوروزی خواهید شنید از کتاب «عطر سنبل عطر کاج» که به مقایسه‌ نوروز و کریسمس در ایران و آمریکا می‌پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.