لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26407

به پادشاه ایران (۲۴) – لوح سلطان

236

مثل هفته‌ گذشته حضرت بهاءالله در لوح سطان خطاب به ناصرالدّین شاه حافظه‌ تاریخی او را گواه می‌گیرند و …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.